Otillåten bisyssla skatteverket

Lag (1994:260) om offentlig anställning – Rättslig vägledning

Lag (1994:260) om offentlig anställning | Rättslig vägledning | Skatteverket

1 jan. 2017 — 7-7 c §§ om bisysslor, … lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.

Rätt handlagt 2004, 11 Bisysslor, tjänsteansvar,skadestånd m.m.

exekutionsväsendet framgår att Skatteverket beslutar i fråga om tillstånd enligt 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättegångsombud. En …

Bisysslorna du inte får ha – Publikt

2 mars 2010 — Anledningen är reglerna om otillåtna bisysslor. … En anställd på Skatteverket ska olovligen ha vistats på kontoret på kvällar och helger, …

Guide: Så funkar bisyssla vid sidan av ditt jobb – Vision

Guide: Så funkar bisyssla vid sidan av ditt jobb — Vision

4 feb. 2022 — En otillåten bisyssla kan leda till en varning. Om du vägrar att upphöra med det du gör vid sidan av kan du i värsta fall förlora din …

Kan arbetsgivaren neka mig en bisyssla? | ST

14 apr. 2022 — Andra otillåtna bisysslor. I det kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren specificeras att statligt anställda inte får ha …

Som anställd i staten får du använda din fritid som du vill. Men det finns några undantag – din bisyssla får inte vara förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande. Vad betyder det?

Vilka regler gäller för bisysslor? – Lawline

30 sep. 2020 — En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb, uppdrag för annan …

Extraknäck – tänk på det här! – Kollega

Extraknäck – tänk på det här!

5 apr. 2017 — Att ha en bisyssla eller ett extrajobb kan förbättra ekonomin. … säger Tiina Fors som är rättslig expert på Skatteverket.

Att ha en bisyssla eller ett extrajobb kan förbättra ekonomin. Men det finns några saker du bör känna till om du tänker skaffa dig en andra inkomst.

Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete – Unionen

Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete | Unionen

Genom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal har du lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att samråda med arbetsgivaren …

Genom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal har du lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att samråda med arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Förtroendeskadliga bisysslor enligt gällande rätt – DiVA

av R Jonsson · 2020 — belysa vilka arbetsrättsliga konsekvenser av en otillåten bisyssla enligt 7 § LOA kan leda till? … direkt beröring med Skatteverkets arbete.

JK 4323-17-2.4 – lagen.nu

JK 4323-17-2.4 | lagen.nu

19 apr. 2018 — För att en viss bisyssla ska vara otillåten behöver det inte vara konkret utrett att den anställde verkligen har varit eller kan befaras bli …

Keywords: otillåten bisyssla skatteverket